06-07 Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan “Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu” için kabul edilen bildiri özetleri 07 Haziran 2016 tarihinde yazarlarına duyurulmuştur.

Sempozyumun Amacı


Sovyetler Birliğinin 1991’de dağılması ile birlikte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan da özgürlüklerine kavuştular. Kaynak eksikliklerine rağmen, verilen büyük çabalarla kendi kendilerine yeter hale gelmeye çalışan bu ülkeler 25 yıldır küresel sistemin başarılı birer üyesi olarak ayakta kalmayı başardılar.

Türk Cumhuriyetleri birçok yönleriyle benzerlikler gösterdikleri kadar kendilerine has yöntemlerle ve kendi kültürleriyle bir kalkınma modeli benimsediler. Geçen 25 yıllık süreçte bu devletler hem bağımsızlıklarını pekiştirdiler hem de kültürel, sosyal ve ekonomik yapılarını güçlendirdiler. Öte yandan milli kimlikler ve kurumlar da bu süreçten güçlenerek çıktılar.

Bu vesileyle Ahmet Yesevi Üniversitesinin düzenlediği Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’da son 25 yılda aşağıda belirtilen konulara ışık tutmayı ve akademik anlamda bu süreci anlamlandırmayı hedeflemektedir.